Tuyến 100 công nhân chế biến thực phẩm – Món ăn nhanh trong siêu thị

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • Địa điểm làm việc: NHẬT BẢN
  • Số lượng: 100 lao động nữ
  • Công việc: Chế biến thực phẩm – Món ăn nhanh trong siêu thị
  • Hợp đồng : 5 năm có thể gia hạn và bảo lanh người thân qua làm việc

 HỒ SƠ BAO GỒM

  • Bằng và bảng điểm gốc
  • 4 ảnh 4×6 nên trắng

HẠN NỘP: NGÀY 30/05/2021

Hotline