Tuyển 50 công nhân gia công xử lý thịt gà tại Nhật Bản

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • Địa điểm làm việc: NHẬT BẢN
  • Công việc: Gia công xử lý thịt gà
  • Độ tuổi: 22 -30 tuổi
  • Hợp đồng: 5 năm có thể gia hạn và bảo lanh người thân qua làm việc

 HỒ SƠ BAO GỒM

  • Bằng và bảng điểm gốc
  • 4 ảnh 4×6 nên trắng

HẠN NỘP: NGÀY 30/12/2021

 

Hotline