Đơn hàng thực phẩm đóng gói

 

 

Giới thiệu: Chế biến thực phẩm gồm nhiều công việc như chế biến thủy hải sản, chế biến thịt gia súc, gia cầm, công việc làm bánh, đóng hộp rau quả,…

 Thông tin tuyển dụng:

 Danh sách trúng tuyển:

 Phiếu trả lời: