Đơn hàng giặt ủi

 

Giới thiệu: Thực tập sinh tham gia đơn hàng giặt ủi tại Nhật Bản sẽ làm việc tại các công ty chuyên về dịch vụ giặt công nghiệp, bộ phận giặt là tại các khách sạn, nhà hàng tại Nhật Bản

 

 Thông tin tuyển dụng:

 Phiếu trả lời:

 

Danh Sách trúng tuyển